Hlavní stránka

Humanitárni pomoc je činnost, která především zmírňuje utrpení způsobené přírodními katastrofami a ozbrojenými konflikty. Jde o činnost směřující k záchraně lidských životů, jejíž součástí je i ochrana lidské důstojnosti a pomoc obětem s  novým začátkem.

Naše motto: “Je rozdíl mezi pasivním dobrem a aktivním dobrem. To druhé, dle mého názoru, znamená věnovat čas a energii tomu, aby člověk zmírnil bolest a utrpení. Vyžaduje to, aby člověk šel, vyhledal ty, jenž trpí a jsou v ohrožení; nikoliv pouze žít vzorně pasivním způsobem a nekonat zlo.”  (Nicholas Winton) 

kontakt: info@allforpeople.org