Naše činnost

     

   Humanitární pomoc poskytujeme s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof opět se postavit na vlastní nohy. Zároveň se snažíme realizovat dlouhodobé rozvojové projekty  s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu a pomoc, aby dokázali vzít život do vlastních rukou.

   Naši rozvojovou spolupráci děláme s cílem pomoci lidem v jejich úsilí vymanit se z chudoby a dále se rozvíjet. Taktéž pomocí rozvojových projektů se snažíme předcházet budoucím krizím a popřípadě zmírňovat jejich negativní dopady.

   Naši činnost poskytujeme na mezinárodní úrovni. Mezinárodní humanitární pomoc je neodmyslitelnou součástí dnešního světového dění. Přestože se v posledních letech dostávají do popředí spíše hodnoty materiální, je potřeba nezapomínat na pocit sounáležitosti a vědomí potřebnosti podporovat druhé, protože v dnešní době není překážkou fakt, že ti co potřebují pomoci,  se nacházejí třeba i na druhé polokouli světa. 

KEŇA 2023

Tentokrát jsme se vydali do jihozápadní oblasti v Keni, kde jsme si za cíl vytyčili zmapování této oblasti pro naší humanitární pomoc. Clem cesty tak bylo na vlastní pocit zjistit, jakým způsobem a v jakých podmínkách místní žijí, jaká je úroveň tamějšho školství, jaké mají děti možnosti v rozvoji, zda mají všichni přístup k pitné vodě, elektřině a základním hygienickým potřebám a jiné. Následně podle zjištěných informací skrze odpovědi z formuláře, který si náš tým dobrovolníků po rešerši této oblasti připravil, navrhnout a zahájit proces naší pomoci.

Po týdnu stráveném v oblasti mezi Tsavo East a Ukunda se náš tým dobrovolníků sešel, aby zjistil výsledky analýzy, kterou v oblasti provedli. V návaznosti na výsledky jsme se následně do navštívených oblastí vrátili, abychom pomohli, a to následovně:

- do školních institucí od mateřských po základní školy jsme dodali celkem 2 000 balení psacích potřeb, 200 knih v anglickém jazyce, 250 balení korálků a navlékacích šňůrek, 250 sad skládacích stavebnic, 100 sad puzzlí
- do sportovišť, které děti navštěvují, jsme dodali 100ks švihadel, 100 tenisových míčů, 20 fotbalových míčů, 20 volejbalových míčů, a následně indiviudálně jiné sportovní vybavení, které si učitelé a děti přáli

Tato mise nás dětskou radostí a vděkem dospělých, které byly viditelné v jejich očích, naplnila natolik, že jsme se rozhodli tuto cestu humanitární pomoci aplikovat častěji.

V případě zájmu o pomoc či účást na misích kontaktujte náš tým na info@allforpeople.org

ZEMĚTŘESENÍ TURECKO A SÝRIE 2023

V jihovýchodním Turecku a severozápadní Sýrii z kraje letošního roku zasáhlo ničivé zemětřesení, v jehož důsledku zahynulo 44 tisíc lidí, byla zničena místní infrastruktura a byla zničena celá města a čtvrti.

Hned následující den se na nás obrátili dobrovolníci s dotazy, zda bude probíhat humanitární mise v této oblasti. Děkujeme tak všem, kteří se zúčastnili distribuce potravin a materiální pomoci a těm, kteří se finančně podíleli. Tyto prostředky byly využity na benzín do vyprošťovací techniky místního záchranného integrovaného systému, dále na nákup stanů a oblečení, které jsme do oblasti dopravili. 

V případě zájmu o pomoc či účast na misích kontaktujte náš tým na info@allforpeople.org

UKRAJINA 2022 - 2023

Na území Ukrajiny, která se nachází ve váůečeném konfliktu s Ruskem, jsme přítomni přímo na místě, a stejně tak naší pomoc poskytujeme z okolních zemí a samozřejmě z České republiky. Naše podpora spočívá v:

- dodávání zásob ukrajinským zdravotníkům, s nimiž na místě komunikujeme potřebmý materiál
- dodávání zásob pitné vody, potravin, oblečení, hygienických prostředků a jiných nezbytností, jež jsoou na místě komunikovány a vypozorovány
- poskytnutí základní psychologické podpory přímo na místě díky skupině studentů psychologie
- administrativní podpoře přicházejících z oblastí těžkých bojů, kdy pomáháme při odchodu z těchto oblastí
- zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky či blízkými v okolních zemích, u nichž by nalezli dočasný azyl
- zajištění transportu uprchlíků po nutném administrativním procesu

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se aktivně, ale i pasivně, účastní pomoci v této zemi. Děkujeme všem dárcům, díky nimž jsme schopni tuto humanitární pomoc uskutečňovat a reagovat na tyto krizové situace.

V případě zájmu o pomoc či o misi na Ukrajině kontaktujte náš tým na info@allforpeople.org

 

TORNÁDO MORAVA 2021

Zástupci naší organizace byli na místě přítomni hned první den od proběhlé katastrofy, kdy zasedal krizový štáb. Po zasedání krizového štábu byl oznámen přibližný rozsah škod a následně oblasti, v nichž se humanitarní organizace a dobrovolníci mohou angažovat. Za oblast, v níž bychom mohli figurovat a přinést patřičnou pomoc, jsme zvolili: odklízení sutin, zajištění stavebního matierálu a zajištění podpory dobrovolníků ze strany řemeslníků.
V prvních dnech bylo akutně potřeba zakrývat domy, které se po tornádu ocitly bez části či celé střechy, a dále odklízení trosek a suti. Dále jsme v zastoupení našich řemeslníků byli přítomni při renovaci vnitřních prostor objektů spoluobčanů, a také kulturních prostor této oblasti zasažené přírodní katastrofou. Díky našim dobrovolníkům a dárcům jsme byli schopni na místo dopravit 2 000m2 plachet na zakrytí objektů, 25 stavebních koleček, 300 OSB desek, 20 kladiv, 20 vrtaček, 200 stavebních pytlů, dále spojovací matiruál a jiná náčiní.

Veškerá finanční podpora byla použita na nákup výše zmíněných stavebních materiálů a předmětů, za což velice děkujeme všem přispěvatelům. Taktéž děkujeme skupině studentů psychologie, kteří na místě poskytovali základní psychologickou podporu spoluobčanům zasažených touto katastrofou. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se pomocí účastnili jak aktivně, tak pasivně. Skutečně si veškeré pomoci, kterou jsme společni schopni předávat, vážíme. 

V případě zájmu o pomoc či účasti na misích kontaktujte náš tým na info@allforpeople.org

IRÁK 2018

Po ukončení bojů v roce 2017, kdy docházelo ke konfliktům s Islámským státem, se tato země zmítá v jeho socioekonomických důsledcích. Proto jsme se rozhdoli podat pomocnou ruku v této oblasti a naší pomoc zacílili na potřeby ohrožených lidí. Naše pomoc tak představuje poskytování základních potřeb, jako jsou hygienické prostředky, oblečení, deky a potraviny. Díky našim dobrovolníkům jsme schopni během roku místním dětem nabídnout vzdělávací týdny formou nám známým příměstkých táborů, kde mají možnost psychologické podpory a hygieny, hrajeme společenské hry, tvoříme a sportujeme. Součástí těchto týdnů, které jsou uskutečňovány alespoň 2x za rok, jsou taktéž vzdělávací okna, kde s dětmi počítáme, kreslíme, píšeme a učíme se základnímu všeobecnému přehledu v předmětech jako přírodověda, zeměpis a společenské vědy. 

Dny strávené pomocí těm, jejichž budoucnost můžeme mít v rukou s vidinou růžovějšího světa, je skutečně naplňující a slova "děkuji" a "mám tě rád" s nimi nabírají úplně jiných rozměrů.

V případě zájmu o pomoc či účást na misích kontaktujte náš tým na info@allforpeople.org