Podstránka

     

   Jsme organizace, kterou založili čtyři přátelé na začátku 90. let, kterým nebyl lhostejný osud lidí postižených válečným konfliktem v Jugoslávii. Nutno podotknout, že nikdo z nás neměl sebemenší zkušenosti a tudíž jsme byli mezi našimi známími bráni spíše jako parta přátel co si chtějí spestřit svůj dosavadní život, nějakým adrenalinem.

   Avšak to podstatné přineslo naše odhodlání a píle se kterou jsme do každého projektu vstupovali. Běhěm několika let jsme se rozrostli a naše snažení pomáhat se rozšířilo více směry.

   V současné době jsme organizace, která poskytuje především humanitární služby, ale i zdravotnické, záchranné i sociální. Máme za cíl pomáhat lidem v nouzi, a to jak ve válečných krizích nebo v oblastech zasažených přírodními katastrofami, ale i v oblastech, kde se lidé bez pomoci těžko dostanou z kruhu chudoby. 

   Naším posláním je  především zmírňovat utrpení, pomáhat obětem katastrof se navrátit zpět k důstojnému životu, poskytovat podporu v oblastech, kde chudoba je stále začarovaným kruhem. 

 

kontak: info@allforpeople.org